บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

Jun 5, 2017   //   by BRF Thailand   //   Uncategorized  //  Comments Off on บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

King 9

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล นั้น

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายฯ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง